Meldpunt
vrijwilligerswerk De Bilt

Het Meldpunt Vrijwilligerswerk gemeente De Bilt
bemiddelt op verschillende terreinen
tussen hulpvragers en aanbieders van hulp


vervoer
klussen
overige hulp
informatie

  Hoe kunt u het Meldpunt bereiken:

Telefoon:030 - 228 77 99
E-mail: info@meldpuntdebilt.nl
www.meldpuntdebilt.nl
Huize Het Oosten Rubenslaan1
3723 BM, Bilthoven

Openingstijden: maandag t/m vrijdag: 9:00 uur tot 12:00 uur
(buiten deze uren wordt uw vraag op voicemail opgenomen)