Meldpunt
vrijwilligerswerk De Bilt

Stichting Meldpunt Vrijwilligerswerk De Bilt

 

Contactgegevens:

Meldpunt Vrijwilligerswerk De Bilt
Huize Het Oosten
Rubenslaan 1
3732 BM, Bilthoven
030 2287799
info@meldpuntdebilt.nl
www.meldpuntdebilt.nl

Fiscaal nummer: 8108.60.272
Bestuur: R.Olthof-Hazekamp (secretaris/penningmeester)
C.F.G. Zoutman (algemeen bestuurslid)
Beleidsplan: Beleidsplan
Beloningsbeleid: Bestuur en medewerkers zijn onbezoldige vrijwilligers
Jaarverslag: Jaarverslag
Financieel jaarverslag: Financieel Jaarverslag
Doelstelling:

De stichting heeft tot doel:
1) te bemiddelen tussen hulpvragers en hulpaanbieders van hulp door zowel vrijwillige als professionele hulp
2)het voor zover mogelijk feitelijk en direct hulpverlenen aan hulpvragers
3)het verrichten van alle verdere handelingen, die met vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevordelijk kunnen zijn.

Privacy-verklaring: Privacy verklaring Stichting Vrijwilligerswerk Meldpunt de Bilt