Meldpunt
vrijwilligerswerk De Bilt

Het Meldpunt Vrijwilligerswerk gemeente De Bilt
bemiddelt op verschillende terreinen
tussen hulpvragers en aanbieders van hulp.


De werkzaamheden van het Meldpunt Vrijwilligerswerk worden per 1 januari 2021 voortgezet binnen de stichting MENS De Bilt, met dien verstande dat de werkzaamheden i.v.m. de coronacrisis thans stilliggen.

Het nieuwe emailadres is: meldpunt@mensdebilt.nl

Voor overige relevante gegevens:
Zie www.mensdebilt.nl/team-welzijn : Onderdeel Het Meldpunt - Vervoer en klussen."

vervoer
klussen
overige hulp
informatie