Meldpunt
vrijwilligerswerk De Bilt

 

 

De Unie van Vrijwilligers


De UVV vindt het belangrijk om oudere mensen die dat nodig hebben te ondersteunen.
In tijden dat de zorg steeds meer onder druk staat en personeel minder tijd heeft voor extra aandacht, biedt de UVV de gelegenheid om bewoners van verzorging een beetje persoonlijke aandacht te geven.
U kunt dan denken aan de verzorgingshuizen waar wij koffieschenken, bewoners bezoeken die weinig bezoek ontvangen of aan de boekenwagen waarmee wij langs de appartementen gaan en de boekendienst aan huis voor mensen die nog zelfstandig wonen, maar niet in staat zijn zelf naar de bibliotheek te gaan.

 In een aantal huizen begeleiden wij de bewoners bij speciale activiteiten, zoals puzzelen, sjoelen, voorlezen, handwerken of de wekelijkse borrel. En in een enkel huis hebben wij een winkeltje waar de bewoners terecht kunnen voor hun dagelijkse boodschappen.

 Op dit moment zijn in De Bilt/Bilthoven zo’n 110 mensen actief bij de UVV. De UVV-ers komen jaarlijks tenminste éénmaal bijeen voor de jaarlijkse vergadering, die telkens gevolgd wordt door een informeel samenzijn. De medewerkers binnen de projecten organiseren vaak op eigen initiatief een uitje.

 Als medewerker bij de UVV heeft u goede mogelijkheden om, binnen de doelstellingen van de UVV, suggesties te doen voor nieuwe activiteiten. De UVV waardeert eigen initiatief.

 Wij hebben altijd behoefte aan nieuwe medewerkers. Wilt u zich aanmelden als medewerkers of wilt u eerst meer informatie, dan kunt u contact opnemen via onze website

website:www.uvvnet.nl