Meldpunt
vrijwilligerswerk De Bilt

Het werk van de VPTZ:De doelstelling van VPTZ is om het mensen in hun laatste levensfase mogelijk te maken thuis, in hun eigen
persoonlijke omgeving te sterven.
VPTZ wil en kan hieraan, door het inzetten van speciaal opgeleide vrijwilligers, een belangrijke bijdrage
leveren.
De hulp die de VPTZ kan bieden wordt in nauw overleg afgestemd met de patiënt, de familie en de
professionele hulpverlening. De aanwezigheid van een vrijwilliger zorgt ervoor dat de mantelzorger even de
batterij op kan laden.
Daarnaast is het ondersteunen van de partner, de kinderen en de familie ook een belangrijk uitgangspunt.
Er kunnen zowel overdag als ‘s avonds vrijwilligers worden ingezet.

 

Coördinator

Informatie en hulp kunnen worden aangevraagd bij de coördinator van VPTZ,
mevrouw Geza Mobers,
tel. 030 2740089,
e-mail: g.mobers@vptz-debiltsekernen.nl,

Het is belangrijk dat de mantelzorger of de zieke zelf vooral niet te lang wacht met het aanvragen van informatie over de mogelijkheden van VTZ.
Soms kan een gesprek met de coördinator over de situatie al veel helpen.

website:vptz de biltse kernen