Meldpunt
vrijwilligerswerk De Bilt

logo zonnebloem

De Zonnebloem

Ook bij U in de buurt.

Het gaat dan vooral om mensen voor wie persoonlijk contact en deelname aan het maatschappelijk leven niet vanzelfsprekend zijn. De 40.000 vrijwilligers geven samen dat wat in de maatschappij steeds minder geboden wordt: aandacht. In totaal leggen de vrijwilligers ruim een miljoen huisbezoeken per jaar af. Gezelschap en een goed gesprek staan bij deze ontmoetingen centraal. Vaak wordt er ook iets ondernomen: een wandeling, een bezoekje aan een museum, even naar de bakker. Uitstapjes die voor veel mensen gewoon zijn, maar voor zieken en gehandicapten heel bijzonder.  

We organiseren ook excursies en evenementen. Zo gaan zieken en lichamelijk gehandicapten bijvoorbeeld regelmatig naar een pretpark, de dierentuin of naar een voetbalwedstrijd. Verder organiseert de Zonnebloem ieder jaar een Theater Tournee. De Zonnebloem is daarnaast ook de grootste aanbieder van aangepaste vakanties
 


Waarom de Zonnebloem?

Omdat onze vrijwilliger aandacht schenkt aan hele gewone dingen en daarom het gewone zo bijzonder maakt. En dat geeft moed en adem. De feiten worden niet anders, maar het leven met de feiten wel. Het grauwe krijgt meer kleur, de sleur minder kans, de dag meer glans.
Om dit ideale doel te blijven verwezenlijken hebben wij nog steeds vrijwilligers nodig.
 


Voor informatie kunt u zich wenden tot:


De zonnebloem heeft twee afdelingen in de gemeente De Bilt:
afdeling De Bilt-Bilthoven: website: www.zonnebloem.nl/De Bilt-Bilthoven afdeling maartensdijk: website: www.zonnebloem.nl/Maartensdijk

Website:www.zonnebloem.nl