Meldpunt
vrijwilligerswerk De Bilt

 

 

Vrijwillige thuishulp- en mantelzorgondersteuning.

 

Momenteel zijn zo’n 475 vrijwilligers actief voor Handjehelpen regio Utrecht. Zij helpen een kind of een volwassene met een handicap èn hun mantelzorgers. Zij spelen bijvoorbeeld eens per week met een kind dat extra zorg nodig heeft. Zij trekken er op uit met een jongere of volwassene. Zij helpen hem of haar met een hobby of vrijetijdsbesteding, houden iemand even gezelschap, nemen tijdelijk de taak  van de mantelzorger over en nog veel meer.

 

Doelstelling:

 

  1. Het bieden van praktische hulp aan kinderen en volwassenen met een handicap of chronische ziekte èn hun mantelzorgers. Ook kinderen met gedragsproblemen kunnen bij Handjehelpen regio Utrecht terecht.
  2. Vraagsturing; de hulp wordt bepaald door de hulpvrager.
  3. De hulpverlening wordt gerealiseerd door vrijwilligers, soms door een stagiaire
  4. Een indicatie of verwijzing is niet nodig om voor hulp in aanmerking te komen.

 

Effecten:

 

  1. De extra aandacht voor iemand met een handicap verhoogt de kwaliteit van leven.
  2. Door de hulp kunnen mensen met een handicap beter participeren in de samenleving
  3. Mensen met een handicap kunnen soms langer zelfstandig blijven wonen.
  4. Door de hulp wordt de mantelzorger ontlast en is hij of zij beter in staat de verzorgingstaken vol te houden.

Website:www.handjehelpenregioutrecht.nl