Meldpunt
vrijwilligerswerk De Bilt

 

Organisaties in De Bilt waarmee het Meldpunt samenwerkt
(voor meer informatie over een organisatie, klik op het logo)

logo handje helpen Het bieden van praktische hulp aan kinderen en volwassenen met een handicap of chronische ziekte èn hun mantelzorgers. Ook kinderen met gedragsproblemen kunnen bij Handjehelpen regio Utrecht terecht.
logo klein karwei Klein karwei laat een een klussenbus rijden.Die bus is bemand door vrijwilligers en zij doen kleine klussen voor 65+ers, gehandicapten en mensen met een uitkering.
logo leendert meeshuis Het Leendert Meeshuis is een verpleeghuis op antroposofische grondslag.
logo UVV UVV geeft aandacht aan ouderen U kunt dan denken aan de verzorgingshuizen waar wij koffieschenken, bewoners bezoeken die weinig bezoek ontvangen of aan de boekenwagen waarmee wij langs de appartementen gaan en mensen thuis opzoeken.
De doelstelling van VPTZ is om het mensen in hun laatste levensfase mogelijk te maken thuis, in hun eigen persoonlijke omgeving te sterven.
Aandacht voor de eenzame mens door o.a. huisbezoeken, wandelen,boodschappen doen,maar ookvoor hemboottochtjes en evenementen orgeniseren
Kwintes ondersteunt mensen met psychiatrische of psychosociale problemen. Denk aan mensen zonder vaste woon- of verblijfplaats, slachtoffers van huiselijk geweld of iemand die op meerdere gebieden ondersteuning nodig heeft. Bent u de grip op uw leven (even) kwijt? Dan kunt u bij ons terecht.
Een gemeentelijke instelling die er naar streeft wijkbewoners voorzieningen en, indien nodig, ondersteuning te bieden waardoor zij desgewenst zo lang mogelijk zelfstandig in hun eigen vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen.
Deze voorziening heeft als doel zelfstandig wonende ouderen die, om diverse redenen, niet in staat zijn zelf te koken, van maaltijden te voorzien.

 

'Links' naar andere nuttige plaatselijke, provinciale of landelijke organisaties

Plaatselijke organisaties

www.bsnet.nl
(Biltse Sport Federatie)

fotoclub De Bilt
(Fotoclub Bilthoven)

www.samenvoordebilt.nl
(uitwisselen van kennis/hulp tussen bedrijfsleven en vrijwilligersorg.)

www.digitale-sociale-kaart.nl/de bilt
(database van - vooral landelijke - organisaties die werkzaam zijn op sociaal gebied)

 

Provinciale organisaties en organisaties in provincie Utecht

www.alleato.nl
(Centrum voor maatschappelijke ontwikkeling in prov. Utrecht

www.samenvoorzeist.nl
(uitwisselen van kennis/hulp tussen bedrijfsleven en vrijwilligersorg. in Zeist)

www.vrijwilligersbaarn.nl
(vacaturebank vrijwilligerswerk Baarn)

http://www.vwcutrecht.nl/
(vacaturebank vrijwilligerswerk Utrecht)

www.vrijwilligerssites-utrecht.nl
database van vrijwilligersorganisaties in Utrecht

www.warandeweb.nl
(organisatie die hulpverlening verzorgt zowel in thuissituatie als eigen huizen)

 

Landelijke organisaties

www.movisie.nl
(Movisie is het landelijk kennisinstituut en adviesbureau voor het sociaal domein.)

www.mezzo.nl
(overkoepelende organisatie voor mantelzorgers)

www.vilans.nl  
(Kennis-instituut voor Zorg en Welzijn)

www.vrijwilligerswerk.nl
(Internetportaal voor vrijwilligerswerk)